Personlig service från dörr till dörr. Utan mellanhänder.

År 2000 startade Jörgen åkeriet Emanuelssons Transport AB med en liten lastbil för att serva kunder runt Motala med snabba transporter. Men succén var ett faktum och kunderna fortsatte strömma till det lilla åkeriet.

Liten blev stor

Idag har vi vuxit till över 24 fordon och närmare 30 anställda. Våra fordon trafikerar Småland, Östergötland, Västergötland, Göteborg samt Stockholm och servar dagligen våra kunder med trygga och hållbara transporter.

År 2007 invigde vi även vår nya logistikcentral och lager vilket har utökats i flera etapper. Med vårt 6 500 m2 stora lager hanterar vi varje månad över 3 500 pall och med total markyta om 18 900 m2 så har vi plats att utöka för ökande behov hos våra kunder.

Hållbara transporter

Miljö har blivit vår viktigaste uppgift att driva på för framtidens transporter mot en friskare planet. År 2014 kände vi att nu vill vi göra en förändring. På kort tid konverterades samtliga fordon för att kunna drivas på de fossilfria bränslena HVO och RME. Samtidigt ställde vi om hela vår fasta verksamhet till eldrift med förnybar el som energikälla.

Fossilfria drivmedel

Samtliga våra fordon drivs av RME (rapsolja), HVO (Hydrogenated Vegetable Oil) samt LBG (Flytande biogas). Genom detta kan vi reducera våra utsläpp av koldioxid med upp till 90% i jämförelse mot konventionell diesel.

Utmärkelser

Genom åren har vi emottagit flera priser för vårt miljöarbete såsom Sveriges första Fossilfria åkeri (2015), Årets Motalaföretag (2015), en av tre finalister till Stora Pegasuspriset (2015), en av tre finalister till Stora Åkeripriset (2019) och vinnare av Stora Hållbarhetspriset (2019).

emanuelssons_ovrigt_low-109
9001_14001-6

Certifieringar

Vi hanterar kyltransporter och har ADR- samt YKB-certifikat. Med certifieringar enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 kan vi garantera högsta kvalitet och minsta miljöpåverkan. Vi har en modern fordonspark och våra förare är utbildade i Eco-driving.