Medarbetare

Motiverade och engagerade medarbetare är nyckeln till framgång. Våra chaufförer har yrkesstolthet och sätter alltid kunden och dess gods i första hand. Med oss som transportör kan du vara säker på att ditt gods kommer fram utan skador och i rätt tid.

Porträtt Johan Sjösten

Johan Sjösten

Trafikledning
Porträtt Mats Petersson

Mats Petersson

Trafikledning
Porträtt Pierre Mineur

Pierre Mineur

Lageransvarig
Porträtt Jörgen Emanuesson

Jörgen Emanuelsson

VD
Porträtt Jerry Emanuelsson

Jerry Emanuelsson

Ekonomichef
Björn Karlsson

Björn Karlsson

Cecilia Emanuelsson

Cecilia Emanuelsson

Frida Lagerqvist

Frida Lagerqvist

Inge Pettersson

Inge Pettersson

Jens Emanuelsson

Jens Emanuelsson

Jan Larsson

Jan Larsson

Jan Larsson

Lars Dahlqvist

Porträtt Linus Pettersson

Linus Pettersson

Magnus Gustafsson

Magnus Gustafsson

Maria Beuthan

Maria Beuthan

Mimmi Anttila

Mimmi Anttila

Patrick Stenberg

Patrick Stenberg

Thomas Dahlqvist

Thomas Dahlqvist

Roland Brandt

Roland Brandt

Thomas Lagerbäck

Thomas Lagerbäck

Royne Ljungberg

Royne Ljungberg

Stefan Helge

Stefan Helge

Stefan Johansson

Stefan Johansson