Lägsta miljöpåverkan och högsta kvalitet.

Vi vill vara bäst på det vi gör men samtidigt utföra det med minsta möjliga klimatavtryck. Genom vårt genuina kvalitets och miljöarbete kan du vara säker på att dit gods lagras och transporteras hållbart.

Kvalitetscertifierade

Vår verksamhet är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001:2015. Det är en internationell standard som utgår från kundens behov och genomsyrar hela organisationens arbetssätt. Varje länk i kedjan ska garantera högsta kvalitet och minsta kostnad.

9001_14001-6

Omtanke för oss innebär också att vi försöker minimera vår påverkan på miljön. Vår verksamhet är därför certifierad enligt standarden ISO 14001:2015. Det innebär att vi arbetar efter ett system som omfattar organisering, uppföljning, utvärdering och redovisning av företagets miljöarbete. Våra förare är också utbildade i Eco-driving.

Fossilfria drivmedel

Sedan september 2014 kör vi alla våra fordon på HVO, RME och LBG.  RME består av rapsolja som delvis odlas i Sverige. Den RME som vi använder är svensktillverkad och kommer från Stenungsund. HVO tillverkas av livsmedelsavfall och restprodukter från skogsindustrin. Den är certifierad och tillverkas av Neste i Finland.

LBG är flytande biogas som framställs av matrester samt avföring från människor och djurhållning. Detta gör att vi kan erbjuda fossilfria transporter med över 90% koldioxidreducering jämfört med traditionell diesel.

Det är vi stolta över.

emanuelssons_ovrigt_low-106