Vi har mer på lager.

Med 6 500 kvadratmeter lageryta kan vi också sköta lagerhållning, avrop och leveranser. Ni kan lagra ert gods några dagar eller ha avtal som gäller för lagring i flera år. Naturligtvis är lagren skyddade med larm och både kameraövervakning och vaktrondering nattetid. All hantering utförs av utbildad och professionell personal med fossilfria truckar.

Tack vare stora lagerytor och en effektiv organisation kan våra kunder anlita oss för hela distributionen. Med våra moderna system blir ert gods lättåtkomligt för er som kund.
Ditt företag kan koncentrera sig på kärnverksamheten och slipper tänka på lagerytor, distribution och administration.

Röd truck i ett lager med pallar och kartonger